ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบุญบังไฟ ประจำปี 2566 ณ.วัดพระไชยเชษฐาธิราช (เทศบาลตำบลกวนวัน) อ.เมือง จ.หนองคาย

จำนวนผู้ชม 39 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบังไฟ ประจำปี 2566 ณ.วัดพระไชยเชษฐาธิราช (เทศบาลตำบลกวนวัน) อ.เมือง จ.หนองคาย ในวันที่ 27-29 พ.ค.66 ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟถวายองค์พระไชยเชษฐาธิราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลกวนวัน 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/NongKhaiStation/photos/pcb.2547900785365946/2547896155366409/
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง