ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 98 ครั้ง

o๑

ก.ย. ๖๖

๓o

ก.ย. ๖๖

พิธีบวงสรวงวันเกิดพระพิฆเณศ เป็นพิธีที่ผู้นับถือศรัทธาองค์พระคเณศจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน สำหรับวันเกิดของพระพิฆเณศไม่ได้จัดขึ้นตรงวันที่ที่ตายตัวแต่เน้นเอาเป็นช่วงที่สะดวกในเดือนกันยายน ที่นราธิวาสจะมีพิธีการบวงสรวงตามตำราของพราหมณ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง อาหารคาวหวานที่นำมาในการประกอบพิธีเป็นอาหารเจ ที่เชื่อกันว่าผู้มาร่วมในพิธีถ้ากินอาหารที่เตรียมมานี้จะเป็นมงคลแก่ตนเอง

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง