ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

จำนวนผู้ชม 337 ครั้ง
ในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง นางนพมาศ และการประกวดโคมลอดห่วง
แหล่งอ้างอิง: http://www.dongyai.go.th/gallery_detail.php?menuid=9&gallery_id=70
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง