ปฎิทินวัฒนธรรม

งานละอ่อนเมืองรถม้า นุ่งผ้าไทยม่วนอ๊กม่วนใจ แต้ ๆ หนา

จำนวนผู้ชม 21 ครั้ง
กิจกรรกลุ่มนุ่งซิ่นปากั่นแอ่ววิถีอัตลักษณ์ล้านนา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ พบกันในวันเยาวชนแห่งชาตินครลำปางใน งานละอ่อนเมืองรถม้านุ่งผ้าไทยม่วนอ๊กม่วนใจ แต้ ๆ หนา
Thailand soft power
Lanna soft power
07.30 น. จุดนัดพบมิวเซียมลำปาง 
08.00 น. ขบวนรถมาออกจากมิวเซียม เส้นทางผ่าน -ศาลหลักเมือง -หออะมอก
-สะพานช้างเผือก - สู่เส้นทางชุมชนยลวิถี- ท่ามะโอ - ถนนวัฒนธรรม - บ้านหลุยส์-สมาคมรถมา
09.00 น. กลับมามิวเซียมลำปาง
09.15 น เข้าห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 เพื่อท่าWorkshop
09.30 น. เข้าห้องเพื่อทำกิจกรรม เยาวชนรักผ้าไทย มวนอกม่วนใจแต่ๆหนา
10.30 น เบรครับประทานอาหารวาง
10.50 น. เขาหองเตรียมพิธี รับใบประกาศเกียรติบัตร
12.00 น. เสร็จพิธี
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/Jaranrat.Klinkosump/posts/pfbid02qEXAo1aypcPypUB3XLxp9Gp5dTkoEeJx2BAiJ2BxHqR5Wg9JjghfmENynJQDpqoTl
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง