ปฎิทินวัฒนธรรม

การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง คลองหัววัง-พนังตัก

จำนวนผู้ชม 32 ครั้ง
การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง คลองหัววัง-พนังตัก มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้รับถ้วยพระราชทาน และถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวม ดังนี้ ประเภท 32 ฝีพาย (ผู้นำท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 400 เมตร, ประเภท 32 ฝีพาย (ทั่วไป) ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 400 เมตร, ประเภท 16 ฝีพาย (ทั่วไป) ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 300 เมตร, ประเภท  8 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ระยะทาง 200 เมตร 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/chumphonculturaloffice
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง