ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023

จำนวนผู้ชม 37 ครั้ง
      กิจกรรมแห่ดาวที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามตระการตากว่า 100 คัน กิจกรรมสีสันแห่งหนองหาร (แห่ดาวทางน้ำ) กิจกรรมแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงงานวันคริสต์มาส กิจกรรมลานคริสต์มาสตกแต่งและประดับไฟคริสต์มาส กิจกรรมจัดขบวนแห่แสดงวิถีชีวิตชาวคริสต์ในขบวนแห่ดาวคริสต์มาส กิจกรรมประกวดและจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์/ของที่ระลึกเทศกาลคริสต์มาส กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวด้านความเชื่อและศรัทธา ตามรอยนักบุญ เกื้อหนุนชุมชน และกิจกรรมชิม  ช้อป แชะ  

  - วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอลท่าแร่ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่  และบริเวณสวนสาธารณะดอนเกิน ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
    - วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2566 บริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่ – หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร) และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง