ปฎิทินวัฒนธรรม

มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้าย กินหน่อไม้เขาราวเทียน

จำนวนผู้ชม 28 ครั้ง
          จังหวัดชัยนาท ขอเชิญท่านเที่ยวงาน "มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้าย กินหน่อไม้เขาราวเทียน" เทศกาลดนตรีริมเขา Hankha Music
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าชุมชนเขาราวเทียน บ้านบุทางรถ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พบกับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ การแสดงแสงสีเสียงย้อนตำนานเสือร้าย และขุนพันธ์มือปราบ และการแสดงดนตรีสด จากวง "อภิรมย์" และวง Hua Ja Puad (หัวจะปวด)
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พบกับการประกวดธิดาหน่อไม้ และดนตรีสดจากวง 7 Day Crazy และวังผา The Rapper
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พบกับดนตรีสดจาก "Dax Rock Rider" (แด็กซ์ บิ๊กแอส) วงกฤษณา และ Dammy Natchapon และภายในงานยังประกอบด้วย การแข่งขันทำอาหารจากหน่อไม้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันวิ่งเทรล และเดินขึ้นเขาชมพระอาทิตย์ขึ้น
          มหกรรมย้อนตำนานเขาราวเทียน และตำนานเสือร้าย ที่เกิดขึ้น เมื่อครั้งอดีต มีเสือร้ายที่หลบความผิดมาพักอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ คือ เสือย่อม เสือฝ้าย เสือดำเสือมเหศวร ที่เข้าปล้นคนรวยช่วยคนจน และนำเงิน ทองที่ปล้นได้นำไปแบ่งเพื่อการใช้จ่าย และบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ซึ่งเขาราวเทียนมีป่าที่ชุมชนโดยรอบ ประชาชนในพื้นที่จึงร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชน และเป็นสถานที่ให้ผู้ที่สนใจธรรมชาติและป่าไม้ ได้มาศึกษาและพักผ่อน เขาราวเทียนทองเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนติดต่อกันมาหลายปี เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนโดยรอบเขาราวเทียนทองและใกล้เคียง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร มีการปลูกป่าทดแทน ปลูกพืชที่เป็นอาหารไว้บริเวณพื้นที่ว่าง กําหนดช่วงเวลาเก็บหน่อไม้ ของป่า และช่วงเวลาปิดป่า เพื่อฟื้นฟูให้ป่าสมบูรณ์ดังเดิม นอกจากนี้ยังมีเส้นทางจักรยานและเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติสําหรับนักท่องเที่ยว

*** แล้วพบกันครับ***
 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ioisBsZhUXFheNg3Roj2KHAyPkKPMNvmj4TRCveTzn8r6c3JtBc19py3G9XbSYCJl&id=100068754833872
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง