ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน จังหวัดยโสธร

จำนวนผู้ชม 23 ครั้ง

๑๓

ธ.ค. ๖๖

๑๗

ธ.ค. ๖๖

เทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน จังหวัดยโสธร กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจังหวัดยโสธร
กิจกรรมประกอบด้วย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- การแสดงโชว์ Tethering (บอลลูนลูกใหญ่ และลูกเล็ก บอลลูนแฟนซี)
- การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ลำไย ไหทองคำ , กวาง จิรพรรณ , มีนตรา อินทิรา , แสน นากา และเบิ้ล ปทุมราช
- มหกรรมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าทั่วไป
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง