ปฎิทินวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสริมมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 31 ครั้ง

จังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ขอเชิญร่วมกิจกรรม

" สวดมนต์ข้ามปี เสริมสริมมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ "

ณ วัดนิโรธสังฆาราม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

 

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ พิธีสวดมนต์ข้ามปีฯ ณ วัดนิโรธสังฆาราม

 

เวลา ๒๑.๐๐ น. ประชาชนพร้อมกัน ณ วัดนิโรธสังฆาราม

เวลา ๒๑.๓๐ น. - ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

- ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธุปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- เจ้าหน้าที่อาราธานาศีล

- ประธานในพิธี ต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ถวายประธานสงฆ์เพื่อจุดเทียนมงคล (ขณะนั้น พระสงฆ์ทั้งปวงเจริญชัยมงคลคาถา)
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ประธานพิธี และผู้ร่วมพิธีรับศีล

- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

เวลา ๒๓.๔๕ น. - เจริญจิตตภาวนา/สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม ๓ จบ
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส ภะคะวา)

 

เวลา ๒๔.๐๐ น. - ประธานในพิิธี ลั่นฆ้องชัย จำนวน ๙ ครั้ง

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) ต้อนรับปีใหม่
- ประธานสงฆ์ประพรมน้อพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

- ประธานกราบลาพระรัตนตรัยและประธานสงฆ์

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง