ปฎิทินวัฒนธรรม

Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

จำนวนผู้ชม 19 ครั้ง

o๙

ธ.ค. ๖๖

๓o

มี.ค. ๖๗

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งนี้ มีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเชียงราย มีศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศร่วมสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลายอำเภอกว่า 6o ชีวิต โดยมีทั้งศิลปินระดับโลกที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ซึ่งทีมภัณฑารักษ์เชิญศิลปินเข้าร่วมโครงการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของรูปแบบผลงานและเนื้อหา ทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการค้นคว้าประวัติศาสตร์และบริบทของเมืองในแง่มุมต่างๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับบรรดาศิลปิน รวมถึงมีการพาศิลปินหลายคนลงพื้นที่สำรวจประเด็นน่าสนใจ เพื่อจุดประกายไอเดียให้เกิดแรงบันดาลใจในการสะท้อนความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของเชียงรายผ่านผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และสื่อความหมาย
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1748448838953065&set=a.108612019603430
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง