ปฎิทินวัฒนธรรม

มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๑๕ ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์

จำนวนผู้ชม 32 ครั้ง

๑๒

ธ.ค. ๖๖

๑๘

ธ.ค. ๖๖

จังหวัดปราจีนบุรี เชิญชวนร่วมกิจกรรมและเที่ยวงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๑๕ ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์

 ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
แต่งชุดไทย ย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง