ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

จำนวนผู้ชม 468 ครั้ง
เชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง คุณูปการและน้อมสักการะดวงวิญญาณปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ (ที่มาของรูปภาพ : phrae.cdd.go.th)
แหล่งอ้างอิง: https://www.m-culture.go.th/th/calendar_more.php?kword=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง