ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

จำนวนผู้ชม 736 ครั้ง

๒o

ก.พ. ๖๔

o๑

มี.ค. ๖๔

หลังจากพระยาลิไทได้บูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุช่อแฮแล้ว ในเวลา นั้นได้โปรดให้มีงานฉลองสมโภช ๕ วัน ๕ คืน ระหว่างวันขึ้น ๑๑ ค่ำ – ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ เดือน ๔ ใต้ นับตั้งแต่นั้นมาเจ้าผู้ครองนครแพร่ทุกองค์ ได้ยึดถือประเพณีไหว้พระช่อแฮ เป็นประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นประจำทุก ๆ ปี
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/Watphrathatchohae
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง