ปฎิทินวัฒนธรรม

งานอุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 829 ครั้ง

จ.อุทัยธานี เชิญชวนเที่ยวงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 

 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง