ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าหน้าบ้าน และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

จำนวนผู้ชม 1,087 ครั้ง
ประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าหน้าบ้าน และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีสำคัญกระทำในวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปี สถานที่และแหล่งปฏิบัติ คือ ๑๙ อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแต่ละปีจะมีเรือพระจากท้องที่อำเภอต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลำ มาจอดเรียงรายบริเวณริมแม่น้ำตาปี ชุมชนบ้านดอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ชาวบ้านมานำปัจจัยมาใส่ในตู้บนเรือพระที่วัดจัดเตรียมไว้ เป็นการทำบุญที่เชื่อกันว่า "ทำบุญร้อยวัด ในวันเดียว" ประเพณีนี้เป็นมรดกทางวัฒนรรมประเภท แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล ที่แฝงไปด้วยคุณค่า จารีต และขนบนิยมที่ดีงาม มีประเพณีย่อย ๓ ส่วน คือ ชักพระ ทอดผ้าป่าหน้าบ้าน และแข่งเรือยาว
แหล่งอ้างอิง: https://www.m-culture.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=1781&filename=index
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง