ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีชนสามเผ่าภูไทชาวศรีธาตุ

จำนวนผู้ชม 2,826 ครั้ง
ประเพณีจัดเพื่อรำลึกถึงการสถาปนาจัดตั้งเป็นอำเภอศรีธาตุ  ชาวศรีธาตุจึงพร้อมใจ จัดงานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและตำนานความเป็นมาของชาวอำเภอศรีธาตุ ทั้งนี้อำเภอศรีธาตุ มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอศรีธาตุ จะมี 3 ชนเผ่าใหญ่ๆ ประกอบด้วย ชนเผ่าลาว จะอาศัยอยู่ในเขตตำบลศรีธาตุ ตำบลบ้านโปร่ง ตำบลหัวนาคำและตำบลตาดทอง ชนเผ่าผู้ไทย จะอาศัยอยู่ในเขต ตำบลนายูง ตำบลหนองนกเขียนและตำบลหัวนาคำ ชนเผ่าญ้อ จะอาศัยอยู่ในเขตตำบลจำปี แต่ละชนเผ่าจะมีประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีสร้างความสันติสุขแก่ชุมชนตลอดมา
ดังนั้น อำเภอศรีธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดงานประเพณีชนสามเผ่าชาว ศรีธาตุ เพื่อให้สอดคล้องกับวรรณกรรม “ศรีธาตุอุทยานรัก” ในการอธิษฐานและบูชาความรักของชาวอำเภอศรีธาตุ และแสดงออกถึงวัฒนธรรมชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ  
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง