ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้ชม 1,567 ครั้ง
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวใต้และชาวนครศรีธรรมราช เป็นงานบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วง
ลับไปแล้วซึ่งมีความเชื่อว่าผู้ล่วงลับจะได้รับการปล่อยตัวจากนรกเพื่อมาพบญาติในเมืองมนุษย์ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และต้องกลับไปอยู่ในนรกดังเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ต้อง จัดหมรับ หรือสำรับอาหารต่างๆ ไปทำบุญตามวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ  หรับ หมายถึง สำรับกับข้าวที่ใส่ถาดเซ่นไหว้ผู้ล่วงลับ ประกอบด้วย ขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง ขนมลา ขนมสะบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง