ปฎิทินวัฒนธรรม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

จำนวนผู้ชม 831 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฏาคม 2564 แบบชาวพุทธวิถีใหม่ New Normal  ด้วยการแต่งกายเสื้อผ้าสีขาว ลด ละ เลิกอบายมุข ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ออนไลน์ เจริญจิตภาวนาที่บ้าน ถวายเทียนพรรษา เพื่อขัดเกลาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยและชมนิทรรศการ"มหาธาตุกับมหาชน" ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง