ปฎิทินวัฒนธรรม

ลอยกระทง ๑๐๓ ปี น่านนที วิถีจันท์

จำนวนผู้ชม 1,197 ครั้ง
         จังหวัดจันทบุรี โดยวัดจันทนาราม เทศบาลเมืองจันทนิมิต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ “ลอยกระทง ๑๐๓ ปี น่านนที วิถีจันท์” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงของไทย โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบต่อกันมาเป็นปีที่ ๑๐๓ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
          ๑. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเปิดงาน เวลา ๑๕.๐๐ น.
          ๒. วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปิดทองพระ ถวายผ้าไตร
          ๓. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีลอยกระทง เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง