ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีห่มผ้าพระธาตุดอยเล็ง

จำนวนผู้ชม 14 ครั้ง
พิธีงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุดอยเล็ง ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง