ปฎิทินวัฒนธรรม

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 "Chiang rai ASEAN Flower Festival 2020"

จำนวนผู้ชม 366 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020" (Chiang rai ASEAN Flower Festival 2020) "สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ำ" ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เป็นมหกรรมดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับอุทยานไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธ์ พร้อมชมงานศิลป์ผลงานจากศิลปินเชียงราย บานพื้นที่กว่า ๒๕ ไร่ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธ์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลป์ในจังหวัดเชียงราย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจัดจำหน่ายกาแฟและชาในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กาดหมั้วครัวล้านนา การจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า ผามภูมิปัญญาล้านนาสล่าเชียงราย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายขายดี การจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธ์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง