ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศึกราช ๒๕๖๔

จำนวนผู้ชม 670 ครั้ง

๒๕

พ.ค. ๖๔

๒๖

พ.ค. ๖๔

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
      จิตรอาสาพัฒนาศาสนสถาน 
      ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. 
      กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
      ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. 
      โครงการสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียน ณ วัดสุทธิธรรมาราม จ.สุรินทร์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง