ปฎิทินวัฒนธรรม

กวนข้าวทิพย์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี

จำนวนผู้ชม 1,165 ครั้ง
          ประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี จัดขึ้นในงานสงกรานต์ของอำเภอเมืองจันทบุรี โดยจัดขึ้นที่วัดใหม่เมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี โดยมี พระครูปริยัติธรรมมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดใหม่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ร่วมกวนข้าวทิพย์ โดยมีสาวพรหมจารีที่คัดเลือกมาจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี กว่า ๓๐ คน โดยข้าวทิพย์ที่ได้จะนำไปแจกจ่ายให้แก่จังหวัดใกล้เคียง
          สำหรับงานสงกรานต์ กวนข้าวทิพย์วัดใหม่เมืองจันทบุรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีงานสงกรานต์ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ สืบทอดต่อไปอย่างยาวนาน ทั้งนี้ งานสงกรานต์วัดใหม่เมืองจันทบุรี มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การทำบุญตักบาตร พิธีกวนข้าวทิพย์ การละเล่นของเด็กไทย การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง ขบวนแห่นางสงกรานต์ และขบวนแห่วัฒนธรรมโดยขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง