ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้ชม 375 ครั้ง

o๘

ก.ค. ๖๕

๑๔

ก.ค. ๖๕

จังหวัดนครศรีธรรมราช
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อการเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีในการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป  พร้่อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5  ประดับธงชาติและธงธรรมจักร บริเวณอาคารสำนักงานส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน วัด ตลอดจนบ้านเรือนประชาชน ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2565 , และเชิญชวนร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด, พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช , การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตตภาวนา ,กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา,พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาของหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ , พิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียน , พิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ  และพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดใกล้บ้าน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง