ปฎิทินวัฒนธรรม

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด

จำนวนผู้ชม 3,347 ครั้ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอชุมพลบุรี จึงได้ริเริ่มจัดงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดขึ้นและกำหนดให้เป็นงานประจำปีของอำเภอ กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ตกแต่งด้วยเม็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันขี่ช้างจับปลาไหล การแข่งขันจับปลาไหล การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม การแข่งขันเรือพายไม่เกิน 8 ฝีพาย การแข่งขันตำข้าว-ช้างตำข้าว การแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ การประกวดสำรับอาหารรสเด็ดจากปลาไหล นิทรรศการของดีเมืองปลาไหล นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองปลาไหล รวมทั้งมหรสพ เช่น การแสดงหมอลำ และการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง