ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีลอยกระทง

จำนวนผู้ชม 368 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ร่วมรณรงค์สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๕ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ด้วยการเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง และใช้กระทง ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ๑ หน่วยงาน ๑ กระทง ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง