ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีไหว้ครูโนรา มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้"

จำนวนผู้ชม 258 ครั้ง

๑o

ก.พ. ๖๕

๑o

ก.พ. ๖๕

กำหนดการพิธีไหว้ครูโนรา
เนื่องในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย
"เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้"
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดท่า แค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๐๘.๓๐ น.       
- ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ วัดท่าแค
๐๙.๐๐ น.               
- พิธีเบิกโรง โดยโนราใหญ่
- นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี เดินทางถึงวัดท่าแค
- ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารจังหวัดพัทลุง วางพวงมาลัยสักการะอดีตเจ้าอาวาส ณ ศาลาจัตุรมุขหลวงพ่อดำ
- ประธานในพิธี เดินไปยังศาลาพ่อขุนศรีศรัทธา เพื่อจุดเทียนราย ถวายบายศรี ถวายต้นพับแพรว จุดเทียนในสำรับอาหารคาวหวานที่๙ และที่๑๒ และถวายพวงมาลัยสักการะพ่อขุนศรีศรัทธา
- ประธานในพิธี เดินไปยังเต็นท์รับรอง หน้าอาคารสืบศิลป์ถิ่นโนรา กราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอ
- พิธีกรเชิญประธานในพิธี จุดเทียนชัยบูชาครู ณ อาคารสืบศิลป์ถิ่นโนรา
- ประธานในพิธี จุดเทียนชัยบูชาครู ณ อาคารสืบศิลป์ถิ่นโนรา
- พิธีกาศครู, เชิญครู, ชุมนุมครู โดย โนราใหญ่ ๙ ท่าน
- พิธีกราบครู โดย โนราใหญ่
- โนราใหญ่ถวายเครื่องเซ่นสังเวยครูหมอโนรา
- พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี เซ่นสังเวยครูหมอโนรา ณ อาคารสืบศิลป์ถิ่นโนรา
- ประธานในพิธี เซ่นสังเวยครูหมอโนรา ณ อาคารสืบศิลป์ถิ่นโนรา
- ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง ถ่ายรูปร่วมกับโนราใหญ่ ๙ ท่าน ณ อาคารสืบศิลป์ถิ่นโนรา
- ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง และโนราใหญ่ ๙ ท่าน เดินไปยังต้นโพธิ์ เพื่อห่มต้นโพธิ์ด้วยผ้าขาว ผ้าแดง และเจิมด้วยแป้งหอม
๑๗.๐๐ น. 
- พิธีรำถวายครู โดยโนราใหญ่ ๙ ท่าน (รำ ๑๒ คำพรัด, รำ ๑๒ เพลง, รำ ๑๒ บท)
- ประธานในพิธี เดินทางไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เพื่อกำกับดูแลการซ้อมย่อยในพิธี เปิดงานและการแสดงในงาน "เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้”
- พิธีชาครูหมอโนรา โดยโนราใหญ่ ๙ ท่าน
- เสร็จพิธี
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง