ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ที่เมืองนคร

จำนวนผู้ชม 265 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ที่เมืองนคร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 200 รูป ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) / เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนา กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักการเมือง พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีจำนวนมาก บางส่วนหลังจากทำบุญตักบาตรปีใหม่ได้ ได้มีการกราบสักการะขอพรจากบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมบุญบารมีให้ชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้นด้วย.////
แหล่งอ้างอิง: https://www.m-culture.go.th/nakhonsrithammarat/ewt_news.php?nid=597&filename=index
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง