ปฎิทินวัฒนธรรม

งานส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวนสระบุรี ตานก๋วยสลาก ย้อนตำนานไท-ยวน ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 954 ครั้ง
งานส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวนสระบุรี ตานก๋วยสลาก ย้อนตำนานไท-ยวน ประจำปี 2565
      ท่านใดมีลูกหลาน อายุตั้งแต่ 8-13 ปี ที่สามารถพูดภาษายวนได้ มีความสามารถพิเศษ ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท  สามารถมาสมัครประกวดละอ่อนน้อยไท-ยวน ได้ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ห้องเสมียนตราอำเภอ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ภาพถ่ายเด็ก ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
แหล่งอ้างอิง: http://main.tontan-payatod.go.th/
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง