ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์

จำนวนผู้ชม 607 ครั้ง

๑๓

เม.ย. ๖๕

๑๕

เม.ย. ๖๕

     สืบสานงานประเพณีสงกรานต์แบบประเพณีท้องถิ่น และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายและถวายเจดีย์ทราย
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ
กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน “เรือมตร๊ด” (รําตรุษ) จากชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสัมพันธ์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุดีเด่น
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง