ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีเข้าพรรษา

จำนวนผู้ชม 376 ครั้ง

๑๔

ก.ค. ๖๕

๑๔

ก.ค. ๖๕

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ออมบุญสะสมบุญวันเข้าพรรษาในงาน“มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี " ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางอ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาวไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง