ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

จำนวนผู้ชม 335 ครั้ง
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑.พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๒.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๓.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดคูหาภิมุข
๔.การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา
ในการนี้ นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลาได้มอบหมายให้นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม บุคลากรทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง