ปฎิทินวัฒนธรรม

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ตำบลสระลงเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนผู้ชม 476 ครั้ง
วัดพรหมนิมิต โดยพระครูกาญจนกิจวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิต บูรณาการร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสระลงเรือ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ตำบลสระลงเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การจัดพิธีเสนเรือนหรือเสนเฮือน
๒. การจัดแสดงประเพณีแต่งงานไทยทรงดำ
๓. การร้องรำแคน การละเล่นต่างๆ
๔. การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง