ปฎิทินวัฒนธรรม

สืบสานประเพณีลอยกระทงและทอดกฐินสามัคคี

จำนวนผู้ชม 277 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและทอดกฐินสามัคคี อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. ทำบุญตักบาตร
2. ทอดกฐินสามัคคี
3. สืบสานประเพณีลอยกระทง
4. การแสดงมหรสพ
5. ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง