ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู “ปากายัน มลายู”

จำนวนผู้ชม 365 ครั้ง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู “ปากายัน มลายู” โดยในวันนี้มีกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล" โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู "ปากายัน มลายู" โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
คุณภัทรศรี นิรามัยสกุล ผู้บริหารสถาบันแฟชั่น Bangkok FA
Mr. Nik Muhammad Faqir Bin Nik Zin ตัวแทนประเทศมาเลเซีย
Mr. Afif Ghurab Bestari ตัวแทนประเทศอินโดนีเซีย
Mr.Kusminarko Warno ตัวแทนประเทศอินโดนีเซีย
ดำเนินรายการโดย นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ และ พ.ต.ต.ณัฐไชยเฉลิม วงศ์ใหญ่
ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางมันทนา พิชัยฤกษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park หลังใหม่) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง