ปฎิทินวัฒนธรรม

สืบสานประเพณีเทศกาลรักษาศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนผู้ชม 43 ครั้ง

เทศกาลถือศีลกินเจในช่วงเวลาเดียวกันกับการถือศีลกินเจของชาวจีนทั่วไป คือ ระหว่างเดือน 9 ของทุกปี การถือศีลกินเจมีลักษณะทั่วไปเหมือนกับฝ่ายจีนนิกาย คือ มีการถือศีลตามปกติแต่เพิ่มการไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพราะโดยปกติแล้วพระสงฆ์ญวนไม่ได้ถือมังสวิรัติแต่ถือวิกาลโภชนา ซึ่งลักษณะนี้คล้ายกับพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของพระพุทธศาสนา

ในการถือศีลกินเจ นอกจากจะไปถือปฏิบัติที่โรงเจหรือที่ศาลเจ้ารวมทั้งวัดญวนเป็นส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ถือศีลก็มักจะถือปฏิบัติที่บ้านด้วย  ผู้ที่ไปถือศีลกินเจที่โรงเจ มีทั้งผู้ที่มีเชื้อสายญวนชาวไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไปที่นิยมกินเจ  ความเชื่อที่อยู่คู่กับการถือศีลกินเจนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับโลกและดาวนพเคราะห์ ทั้ง 9 ดวง ที่เชื่อว่าบันดาลให้เกิดธาตุประจำโลกมนุษย์ 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง ซึ่งเป็นหัวใจของโลกมนุษย์โดยธาตุแรกทั้ง 5 นั้น ถ้ามนุษย์ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็ต้องตายส่วนธาตุทองถือเป็นหลักทำให้เศรษฐกิจของโลกหมุนเวียน

ศาสนิกชนสามรถร่วมทานเจ และปฎิบัติศาสนกิจ ที่วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (วัดญวนยะลา) 9 ถ.มหาภาส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลาได้ดังนี้ วันที่ 26 กันยายน 2565 (ชิวอิก) เวลา 09.09 น.  เชิญเสาเทวดา รับเสด็จองค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว วันที่ 28 กันยายน 2565 (ชิวซา)เวลา 19.00 น. เวียนธูป วันที่ 1 ตุลาคม 2565(ชิวลัก) เวลา 19.00 น. เวียนธูป วันที่ 4 ตุลาคม 2565(ชิวเก้า) เวลา 13.00 น. พิธีไหว้ซิโกว เวลา 15.30 น. แจกทาน เวลา 19.00 น. เวียนธูป วันที่ 5 ตุลาคม 2565(ชิวจั๊บ) เวลา 09.09 น. พิธีส่งเสด็จองค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้วและส่งเสาเทวดา และเวลา 10.30 น. ไหว้แปะกง โดยประกอบพิธีก๊งฮุกถวายข้าพระพุทธทุกวัน ในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ศาสนิกอื่นก็สามารถมารับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพ ได้

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง