ปฎิทินวัฒนธรรม

งานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้ชม 444 ครั้ง

๑๘

พ.ย. ๖๕

๒o

พ.ย. ๖๕

          จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานงานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง ๒๔๐ แี จังหวัดศรีสะเกษ" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนสาธารณะลานออดหลอด "อนุสรณ์ ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ" และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภายในมีพิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง ๒๔๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงของศิลปิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากเด็กและเยาวชน วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง