ปฎิทินวัฒนธรรม

งานเทศกาลปังอ๊อกเปรี๊ยะแค สืบสานวัฒนธรรมสี่เผ่าไทไพรบึง ป้อนข้าวพระจันทร์ ณ วัดบ้านสำโรงพลัน

จำนวนผู้ชม 36 ครั้ง

๒๖

พ.ย. ๖๖

๒๗

พ.ย. ๖๖

     อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์งานเทศการปังอ๊อกเปรี๊ยะแค สืบสานวัฒนธรรมสี่เผ่าไทไพรบึง ป้อนข้าวพระจันทร์ ณ วัดบ้านสำโรงพลัน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
ประเพณีปังอ๊อกเปรี๊ยะแค หรือประเพณีป้อนข้าวพระจันทร์ (พระจันทร์) ถูกเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นเขมรว่าประเพณี “ปังอ๊อกเปรี๊ยะแค”
ประเพณีปังอ๊อกเปรี๊ยะแค เป็นประเพณีเสี่ยงทายของชาวศรีสะเกษ ที่พูดภาษาถิ่นเป็นภาษาเขมร ซึ่งจัดขึ้นในช่วง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับเทศกาลลอยกระทง ในอดีตจังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีประเพณี ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเริ่มเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ ดังนั้นประเพณีปังอ๊อกเปรี๊ยะแค จึงเป็นบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากเป็นที่รวมคนทุกหมู่บ้านที่สังกัดวัดนั้น ประกอบกับความเชื่อ คติธรรมของคนในชุมชนท้องถิ่น สมัยก่อนมีความเชื่อว่าก่อนจะนำพืชพันธุ์ธัญญาหารไปกิน ต้องนำไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองหรือครอบครัว การทำบุญประเพณีปังอ๊อกเปรี๊ยะแค (ใส่บาตรข้าวเม่า) จึงเกิดขึ้นคำว่า "ปังออก" เป็นภาษาเขมรแปลเป็นภาษาไทยว่า ป้อน ส่วนคำว่า "เปรี๊ยะแค" แปลว่า พระจันทร์ ซึ่งรวมกันแล้วแปลว่าประเพณีป้อนข้าวพระจันทร์(พระจันทร์)
     โดยภายในงานมีกิจกรรม ขบวนแห่ปังอ๊อกเปรี๊ยะแค ขบวนแห่ข้าวเม่าสี่เผ่า และของดีสี่เผ่าไทไพรบึง ภายในงานชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสี่เผ่าไทไพรบึง ซิมอาหารพื้นถิ่น และข้าวหลามเผ่าลาว เขมร ส่วย เยอ ช้อปสินค้าทุนทางวัฒนธรรม และของดีอำเภอไพรบึง ร่วมเชียร์การประกวดธิดาปังอ๊อกเปรี๊ยะ ครั้งที่ ๑
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง