ปฎิทินวัฒนธรรม

งานบรรเลงดนตรี - แสดงนาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย

จำนวนผู้ชม 103 ครั้ง
งานบรรเลงดนตรี - แสดงนาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ในโครงการมหกรรมดนตรี - นาฏศิลป์ไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย

เฉลิมพระเกียรติ บูรพกษัตริย์ไทย ครั้งที่ 6 

"น้อมเกล้าถวายความภักดี สัตตพระบารมีสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช"

ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 

ณ โรงเรียนหัวหิน  

และอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดำเนินการโดย เทศบาลเมืองหัวหิน ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์เมืองหัวหินปราณบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สภาวัฒนธรรมอําเภอหัวหิน  สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเพื่อนรักนักดนตรี

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์เมืองหัวหินปราณบุรี

HuaHin Thai Dance Club

บ้านเลขที่ 29/68 หมู่บ้านเขาน้อย ซอยมีสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โทรศัพท์ 081-291-0262 

https://www.facebook.com/groups/1874992206095820/

ศูนย์การเรียนรู้นาฏศิลป์เมืองหัวหินปราณบุรีจัดการรำถวายราชสักการะในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี รับสมัครนางรำทั่วประเทศ 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/groups/1874992206095820/
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง