ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

จำนวนผู้ชม 1,749 ครั้ง
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566
 
แนวทางการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” 
 
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566  ดังนี้
 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
เวลา 19.00 - 21.30 น.
- รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย
 
เวลา 21.30 - 22.00 น.
- พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
- ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เดินทางถึงมณฑลพิธี
- ประธานฝ่ายสงฆ์ เดินทางถึงมณฑลพิธี
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- ประธานในพิธี ต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนมงคล
 (ขณะนั้น พระสงฆ์ทั้งปวงเจริญชัยมงคลคาถา)
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ประธานพิธี และผู้ร่วมพิธีรับศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 
เวลา 22.00 - 23.45 น.
- พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
เวลา 23.45 - 23.50 น.
- เจริญจิตภาวนา
- นะโม ๓ จบ
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิ โส ภะคะวา)
 
เวลา 24.00 น.
-  ประธานพิธี ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง
-  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) ต้อนรับปีใหม่
- ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
- กราบลาพระรัตนตรัย/รับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์
 
กิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 07.00 น.
- ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง