ปฎิทินวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสริมมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 334 ครั้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม
" สวดมนต์ข้ามปี เสริมสริมมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ "
ณ วัดธรรมบูชา  พระอารามหลวง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดย ได้รับไฟพระฤกษ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก 


โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  พืิธีสวดมนต์ข้ามปีฯ ณ มณฑลพิธีวัดธรรมบูชา  พระอารามหลวง

เวลา ๒๐.๐๐ น.       เจ้าหน้าที่อัญเชิญไฟพระฤกษ์ประธานเข้าสู่พิธี ประดิษฐานไว้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก 

เวลา ๒๓.๐๐ น.       - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเดินทางถึงมณฑลพิธี 
                           - ประธานฝ้ายสงฆ์ เดินทางถึงมณฆลพิธี 
                           - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                           - เจ้าหน้าที่อาราธานาศีล 
                           - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                           - ประธานในพิธี ต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ถวายประธานสงฆ์เพื่อจุดเทียนมงคล 
                           - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

เวลา  ๒๓.๓๐ น.      - พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

เวลา  ๒๓.๕๐ น.      - ประธานสงฆ์ นำเจริญจิตภาวนา 

เวลา ๐๐.๐๐ น.       - ประธานในพิิธี ลั่นฆ้องชัย จำนวน ๙ ครั้ง
                           - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
                          - ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
                          - ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล 
                          - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
                          - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย/ กราบถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก 
                            ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกราบลาประธานสงฆ์
                         - เสร็จพิธี

หมายเหตุ     :    ๑. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                       ๒. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COID-19)  อย่างเคร่งครัด
                       ๓. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีขาว สีครีม สีอ่อน หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม

แหล่งอ้างอิง: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026YN33NcSVXeu5hXR6Twq3qqfMSLUKGuUcDe1Y2Z2in65nzMqUL8S463z79PmieHJl&id=100002481675526&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง