ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม 3,537 ครั้ง

เทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2566

   จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วยราชการต่างๆในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. 2566
ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมสักการะบูชาหลวงพ่อทองและหลวงพ่อขาว ในเทศกาลประจำปีฯ
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง