ปฎิทินวัฒนธรรม

Chiang Rai Art Pavilion

จำนวนผู้ชม 14 ครั้ง

๒๖

ม.ค. ๖๖

o๔

ก.พ. ๖๖

สมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญรับชมและร่วมกิจกรรม ณ Chiang Rai Art Pavilion
“THAILAND BIENNALE CHIANG RAI 2023”
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566
ภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566
ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)
พบกับ
- อาคารพาวิลเลียนในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ เพื่อต้อนรับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023
- นิทรรศการศิลปะจากศิลปินขัวศิลปะ
- นิทรรศการภาพวาด wall art
- การแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- จุดจำหน่ายสินค้าจากศิลปิน
พิธีเปิด “Chiangrai Art Pavilion”
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/posts/pfbid06pskCVBQQRnLrJkZydZ7MJovnsnHrq1EgLSyWeez4VYqgZq5Kqhy3iDF1tGRCSZql
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง