ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณี "ส่งต่อ สืบสาน ไชยวานมีดี ประจำปี 2566"

จำนวนผู้ชม 29 ครั้ง

๓๑

ม.ค. ๖๖

o๒

ก.พ. ๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอไชยวาน ขอเชิญเที่ยวชมงามประเพณี "ส่งต่อ สืบสาน ไชยวานมีดี ประจำปี 2566" ชมรำบวงสรวงวันก่อตั้งอำเภอไชยวาน และพิธีเปิดงาน การแสดงศิลปะมวยไทย การประกวดควายสวยงาม / ไก่ชน / หนูนา / ร้องเพลง /ผลผลิตการเกษตร การเดินแบบผ้าไทยใส่สนุก การแสดงแสง สี เสียง เสวนากัญชาพืชสมุนไพร การออกขายร้านสินค้า กิจกรรมพาแลง และมหรสพต่างๆ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง