ปฎิทินวัฒนธรรม

งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม 347 ครั้ง
ด้วยจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนเกิดความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และมีบทบาทในการพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และด้านการท่องเที่ยว
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่แพร่หลายของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนนทบุรี และส่งเสริมอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง