ปฎิทินวัฒนธรรม

มหกรรมเส็งกลองร่องคำกาฬสินธุ์

จำนวนผู้ชม 82 ครั้ง
มหกรรมเส็งกลองร่องคำกาฬสินธุ์
การแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งแต่วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๖
ณ สนามหน้าที่วาการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
พบกับ
- การแข่งขันเส็งกลอง การแข่งขันกลองยาว
- การแสดงแสง สี เสียง พิะีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการ และชมการแสดงกลองนานาชาติ
-ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ (ดอกโน) และนางรำกว่า ๑,๐๐๐ คน
-พิธีบวงสรวงเจ้าปู่กุดลิง
-การประกวดธิดากลองเส็ง
-การเดินแบบการกุศลชุดผ้าพื้นเมือง และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
-กาตจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และร้านมัจฉากาชาด
-ศึกยอดมวยมหกรรมเส็งกลองร่องคำการกุศล
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดทั้งงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๕๘๐๖

 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/culturekalasin
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง