ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลสงกรานต์ลาวเวียง วัดตะคร้ำเอน

จำนวนผู้ชม 237 ครั้ง
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดให้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรม
ที่มีเอกรักษ์ทางด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น สร้างพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกันของคนในชุมชน โดยภายในงานได้มีการประกอบพิธี
ทางศาสนา การแสดงของกลุ่มลาวเวียง รำซ้อนคู่ และบาสโลบ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของชุมชนลาวเวียงตะคร้ำเอน มีขบวนแห่กลองยาว และประชาชนร่วมกันสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมานมัสการหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2561 ณ วัดตะคร้ำ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง