ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมวิถีเมืองลอง "เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง"

จำนวนผู้ชม 56 ครั้ง

o๗

เม.ย. ๖๖

o๘

เม.ย. ๖๖

กิจกรรมวิถีเมืองลอง "เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง"
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน กิจกรรมหลักพัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยวิถีเมืองลอง "เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง" 
 
ณ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง