ปฎิทินวัฒนธรรม

งานวันน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่

จำนวนผู้ชม 79 ครั้ง
งานวันน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่
ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันที่ท่านได้รับสถาปนาเป็นเจ้าเมืองแพร่ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของ เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง