ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลโขนกรุงศรีปีที่ 4 (รามายณะนานาชาติ)

จำนวนผู้ชม 3,763 ครั้ง

๓o

มี.ค. ๖๖

o๓

เม.ย. ๖๖

เทศกาลโขนกรุงศรีปีที่ 4 (รามายณะนานาชาติ)
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัฒนธรรมร่วมแห่งเอเชีย ในแผ่นดินต้นกำเนิดศิลป์ชั้นสูงของสยามประเทศ

ครั้งแรกในอยุธยา ของการรวบรวมการแสดงรามายณะ จากนานาประเทศ อาทิ ไทย สปป.ลาว อินเดีย อินโดนีเซีย

ชมขบวนรามายณะอโยธยา ครั้งแรกในรอบ 130 ปี ในพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ayutoursports

แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/ayutoursports
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง